Купувачът има право да заплати поръчаната стока от онлайн магазина през следния начин:

Наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Купувача адрес за доставка и предаде Стоката на Купувача.

Всички плащания за закупените стоки от онлайн магазина се правят в български лев.

С приемането на Общитe условия, Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща на Продавача авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.

При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на Стоката и цената за доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Продавача от името и за сметка на Купувача. При доставка с плащане чрез “Наложен платеж” Kупувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на Стоката, като същият служи и за разписка.

Фактурата или корекцията на вече издадена фактура трябва да бъде издадена в рамките на 5 (пет) календарни дни от датата на покупката. След изтичане на този срок Продавачът не е задължен да издава фактура или да прави корекция на вече издадена фактура.